Termék választék
Ügyfélszolgálat
Hét-Pén: 7:00-16:00
+0036 306 635 588

Ujdonság

18.10.2019VIDEO PROFIL 2019
VIDEO
Részletek
Black Friday a Primeránál 2017 !2017.11.23 - 27. között minden újonnan megvásárolt Primera LX sorozatu színes címkenyomtatóhoz ajándék tonereket adunk a nyomtató beregisztrálása után.
Részletek
Minden ujdonság

AG FOIL s.r.o.

Družstevná ulica 549/7
922 10 Trebatice
térkép >>
Tel.: +421 337 720 541
+421 337 720 542
Fax.: +421 337 720 543

E-mail: cimke@agfoil.com

Feliratkozás hirlevelünkre

PANASZELJÁRÁS AZ AG FOIL s.r.o. - NÁL


I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

1. Az AG FOIL s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 426, 922 08 Veselé, 35823801 Cégjegyzékszám (tovább mint szolgáltató) panaszeljárása az Általános szerződési feltételekkel (ASZF) szerves részét képezik minden vásárlási szerződésnek.

2. A panaszeljárás meghatározza a beszállitó-vevő kapcsolat fő elveit. A vevői panaszbejelentéseket vagy a leszállított termékekre történő reklamációkat a szerződésben magálapodott feltételek alapján kezeljük.

3. A leszállított termékekre a vállalt szavatosság 12 hónap a gyártási időponttól, amely minden terméken felvan tüntetve. A szavatosság kezdetét meghatározhatja a szállító levélen feltüntetett időpont, megjegyzés a számlán, vagy a szerződésben foglalt rendelet.

II. PANASZOK ALAPELVEI

1. A vevő köteles a megrendelt terméket a kiszállításkor ellenőrízni és az átvételt a Szállítólevélben megerősíteni, vagy a fuvarozó vállalat által használt dokumentumban, amely kiváltja a Szállítólevelet. Az ellenőrzés során észlelt eltéréseket (minőség, mennyiség, csomagolás) a vevő az említett dokumentumokban köteles feljegyezni, beleértve a pontos időpontot és a bejegyzést író személy pontos azonosítását. Indokolt esetekben amikor az említett eltérések valósnak bizonyulnak, a vevő jogosult a szállítmány átvételének elutasítására. Az indoklásokat a vevő köteles a feljebb említett dokumentumokban olvashatóan feljegyezni.

2. Olyan esetben, amikor az eltérések csak utólag észelelődnek, köteles a vevő a szolgáltató számára ezt rögtön jelenteni és a reklamált terméket olyan biztos helyre elhelyezni, ahol megóvható a további esetleges sérüléstől. Az AG FOIL s.r.o. ASZF alapján fog eljárni a reklamáció további menetéről.

3. Olyan esetben, ha a felek nem állapodnak meg máshogyan, a reklamáció menete a következő képpen alakul. A vevő a reklamált tételt egészben, eredeti csomagolásban, eredeti azonosító címkékkel (amelyeken szerepel a Lot vagy széria szám) ellátva visszaszolgáltatja a szolgáltató részére, amelyről előre írásban értesíti. Az írásos értesítéshez a vevő köteles használni a http://www.agfoil.eu web oldalon a „Támogatások“ -ban feltüntetett dokumentumot. Indokolt esetben a szolgáltató elfogad eltérő reklamációs bejelentést is, amelynek ezeket az információkat kell tartalmaznia:

a) ügyfél azonosítója, kapcsolattartó személy (telefonszám, email)
b) termék cikkszámát, vagy a vevő belső azonosítóját
c) reklamált tétel megnevezését
d) reklamált mennyiséget
e) megrendelés számát
f) szállítólevél száma/ szolgáltató számlája
g) terméken feltüntetett azonosító címke pontos adatait
h) reklamáció indokát
A szolgáltató jogában áll a reklamáció elutasítása, amennyiben a termékeken nincs az eredeti azonosító címke.
A szolgáltató jogában áll az azonosító címke nélküli termékekkel nem megkezdeni a panaszeljárási folyamatot.

4. A reklamációs eljárás akkor veszi kezdetét, amikor a szolgáltató részére elvan küldve a fent említett dokumentum az eltérések pontos leírásával és a reklamált tétel fizikálisan az említett eredeti csomagolásban. A szolgáltató a vevőt az eljárás folyamatáról a lejjebb emlitendő időn belül értesíteni köteles.

5. A reklamációs eljárás megítélésére a szolgáltató kizárólag azokból a tényekből indul ki, amelyek megvannak határozva a vevő-szolgáltató szerződésben vagy megrendelésben az ÁSZF alapján. Ilyenkor figyelembe vannak véve a technikai és technológiai lehetőségek a választott gyártási folyamatnál, amelyek szerint a vevő-szolgáltató kapcsolat keletkezett.

6. A reklamáció igénylése a szavatossági idő elmúta után amely a I. 3. cikkben foglaltak szerint igényel a vevő, vagy reklamáció igénylés olyan esetben, ha reklamált terméket nem bocsáltja a vevő a gyártó részére felülvizsgálatra, vagy nem működik együt a reklamáció rendezésében, akkor a gyártó nem köteles ezeket elismerni.

III. REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS FOLYAMATA

1. A vevő telefonon utána pedig írásos formában értesíti a szolgáltatót az észlelt eltérésekről. Írásos értesítés a II.3. pontban meghatározott formákban elfogadható.

2. A vevő köteles a szolgáltatóval megegyezni a reklamált tétel visszaszolgáltatásában egészben, vagy annak néhány mintadarabjában úgy, hogy ez a legkevésbé terhelje meg a vevőt anyagilag. A reklamált termékek visszaszolgáltatása a vevő feladata, saját költségekre.

3. A vevő segitséget nyújt a reklamált tétel visszaszolgáltatásában, elkülönítésében vagy a megegyezett minta darabok megküldésében a szolgáltató felé.

4. A szolgáltató ellenőrzi a reklamált tételt és megítéli annak alaposságát minél rövidebb időn belül, amennyiben teljesítve vannak a II. pontban meghatározott feltételek. A szolgáltató a vevőt írásban értesíti az eljárásról.

IV. INDOKOLATLAN REKLAMÁCIÓ

1. Amennyiben a szolgáltató a reklamációt indokolatlannak bírálja el, akkor erről a vevőt írásban értesíti.

2. Az indokolatlanul reklamált tételt a szolgáltató vissza küldi a vevő részére és jogosult a szállítási költség kiszámlázására.

3. Amennyiben az áru a szállítás során sérült meg (szállított áru, vagy csak a csomagolás), a vevő ezt köteles a szállítóval rendezni, vagy nem átvenni az árut.

4. Amennyiben az áru sérülése nem szakszerű beüzemeléssel vagy használattal keletkezett, vagy ezek ellent mondanak a használati utasításban leírtakkal (ha a terméknél rendelkezésre áll).

5. Ha a termék olyan környezetben volt használva, amely ellentmondásban van az előre meghatározottakban (ha a terméknél rendelkezésre áll)

6. Ha a sérülések elemi károk miatt keletkeztek

7. Ha a sérülések túlterheltség miatt keletkeznek és ha ezek ellent mondanak a használati utasításban leírtakkal (ha a terméknél rendelkezésre áll).

8. Ha a sérülés a nem megfelelő elektromos hálózatba (technikai adatlapban meghatározott) való bekötés után jelentkezik.

V. INDOKOLT REKLAMÁCIÓ

1. Helyrehozható hibák
Ha a szolgáltató a reklamáció elbírálásakor megállapítja, hogy a hiba oka helyrehozható, a vevő jogában áll díjmentes helyreállítás a két fél által megálapodott időn belül.

2. Helyrehozhatatlan hibák
Ha a szolgáltató a reklamáció elbírálásakor megállapítja, hogy a hiba oka helyrehozhatatlan és a terméket nem lehet rendeltetés szerűen felhasználni, a vevő jogában áll a díjmentes termék csere (vagy pótlás) a két fél által megállapodott időn belül.

3. Ha ellentétek észlelődnek a kísérő okmányokban (szállítólevél/fuvarlevél/számla) a kiszállított termékek fajtájában és mennyiségében a vevő írásban értesíti a szolgáltatót, aki köteles ezeket kijavítani.

VI. PANASZELJÁRÁS FOLYAMATA

1. A panaszeljárás folyamatáról és annak elbírálásáról a vevő először telefonon, majd pedig írásos formában van értesítve. Olyan indokolt reklamációs esetekben, ahol meghatározhatóak új megelőzési folyamatok a hibajelenség újbóli kialakulására, a szolgáltató a vevőt ezekről köteles értesíteni.

2. A szolgáltató a vevőt köteles legkésőbb 30 napon belül értesíteni a reklamáció beérkezésének (reklamációs dokumentum és reklamált termékek) időpontjától, kivéve ha a felek másképp állapodnak meg. Amennyiben a vevő nem működik együtt vagy más nem előrelátható tényezők miatt, amit a szolgáltató nem tud befolyásolni az eljárási folyamat kitolódhat. A vevő értesítve van ezekről a tényekről.

VII. SZÁLLÍTÁS KÖZBEN KELETKEZETT SÉRŰLÉSEK ELBÍRÁLÁSA

1. Amennyiben a sérűlések szállítás közben keletkeztek a vevő köteles eljárni a II.1. pontban leírtak szerint.

2. A vevő lehetőségei szerint dokumentálja a bizonyitékokat (fotó, sérült termék, csomagolás, stb.) a szállítás közben keletkezett sérülésekről és ezeket eljuttatja a szolgáltató részére.

VIII. ZÁRÓ NYILATKOZAT

1. Ez a panaszeljárási folyamat 2016.01.01 -től lép érvénybe és meghatározatlan (visszavonásig) ideig érvényes. A szolgáltató fenntartja jogát a panaszeljárás módosítására.